Srovnání nákladů

Celkové náklady zahrnují veškeré náklady na investice a provoz pro zásobování teplou vodou, (zde bez nákladů na vodné a stočné). Decentralizované zásobení vodou elektrickými průtokovými ohřívači má celkově nízké náklady v důsledku jednoduché instalace a minimálních energetických ztrát. Pokud je využívána elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie je třeba vzít v úvahu vyšší investiční náklady na tato zařízení.

 

CLAGE-KRABEC s.r.o., Obchodní zastoupení DEVI, Danfoss a servis ohřívačů vody CLAGE
Služeb 3056/4 | Praha 10, Strašnice 108 00 | tel: 272 702 628, I. 149 | fax: 272 702 628 | GSM: 602 235 284