MH.../AUM 6 Kompletní sestava s bezdotykovou armaturou

More info

Dosahovaná teplota v rozmezí 35-50°C. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel spotřebovává takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Ohřívač je možno bez problémů instalovat na ½“ vodovodní přípoj. Seřízení teploty se provádí na adjustážním šroubu ohřívače. Seřízení senzorového snímače se nastavuje pomocí dálkového ovládání.

  • malý průtokový ohřívač se speciální senzorovou armaturou (otevřená instalace nad stůl)
  • velmi efektivní a hospodárný systém ohřevu
  • okamžitě teplá vody bez předehřevu a ztrát
  • délka přívodního vodiče je přibližně 70 cm, s ukončením standardní evropskou zástrčkou

Použití:

  • Umyvadla v šatnách, sanitárních zařízeních na úřadech, v obchodech, restauračních a zdravotnických prostorách
  • Hygienické prostory ve školních zařízeních
  • Toalety v kancelářích, restauracích, hotelích a zdravotnických zařízeních

Ekonomické srovnání

Malý průtokový ohřívač M3 upoutá svými malými rozměry a úsporností. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána a nezůstává ohřátá v nádrži jako je tomu u zásobníkových ohřívačů. Teplá voda je k dispozici ihned a po neomezeně dlouhou dobu. Umístění průtokového ohřívače v bezprostřední vzdálenosti místa pro odběr minimalizuje ztráty při provozu. Srovnání jasně ukazuje, že průtokový ohřívač poskytuje nemalé úspory. Tepelné ztráty u zásobníkových ohřívačů jsou větší než energie nezbytně nutná pro ohřev vody pomocí průtokového ohřevu. Nezanedbatelná je rovněž úspora z důvodů optimálně stanoveného průtoku vody.

Č. zboží Typ Název Cena bez DPH Cena s DPH
00116 MH3 AUM6 3,5kW/230V~ 1x16A 11 700 Kč 14 157 Kč
         

CLAGE-KRABEC s.r.o., Obchodní zastoupení DEVI, Danfoss a servis ohřívačů vody CLAGE
Služeb 3056/4 | Praha 10, Strašnice 108 00 | tel: 272 702 628, I. 149 | fax: 272 702 628 | GSM: 602 235 284